Saturday, May 7

miss me much?


Quote of the year (and years to come if I continued becoming a teacher)"Kita hanya boleh membawa lembu kepada air tetapi tak boleh memaksanya meminum air itu."p/s: Yes, I liken the stubborn students to cows.

1 comment:

Hisyam said...

Lama-lama nascahaya lembu2 tersebut akan haus juga akhirnya